Roboty ziemne

Roboty ziemne – nasypy, wykopy, niwelacja, wymiana gruntów, przygotowanie terenu pod inwestycje

AGROTRANSBUD od kilkunastu lat wykonuje prace ziemne przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technicznych z wykorzystaniem profesjonalnego taboru sprzętowego – koparki, spycharki, równiarki, zgarniarki, walce, wywrotki itp.

Skomplikowane roboty ziemne dla budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego lub użyteczności publicznej znajdują w pierwszej kolejności zainteresowanie naszej firmy jako element rozwoju i ciągłego doskonalenia personelu technicznego.

AGROTRANSBUD realizuje roboty ziemne pod obiekty inżynieryjne, przemysłowe, użyteczności publicznej.

 

oferta